Hasta Hakları Birimi
15 Mart 2024

Hastane Hasta Hakları Birimi: Hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla sağlık tesislerinden gelecek şikayetleri alan, değerlendiren ve bir üst birime gönderen, yerel uygulamalardan ve eğitimlerden sorumlu olan birimdir.
• Hastanemizde Hasta Hakları uygulamalarının amacı insan haysiyetine yakışır şekilde, herkesin “Hasta Hakları”ndan faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.
• Hastanemizde hasta haklarını korumak ve hasta ve hasta yakınlarının sorunlarına çözüm bulabilmek amacı ile Hasta Hakları Birimimiz bulunmaktadır. Birime başvurular şahsen olabildiği gibi Hasta Hakları WEB sitesi üzerinden yapılan başvurular da ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmektedir.
• Hastanemiz Hasta Hakları Biriminde Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır.
• Birime yapılan şahsi müracaatlarda öncelikle hasta ya da hasta yakınının sorununun çözümüne yönelik işlem gerçekleştirilir. Sorunun çözümlenmesi ya da çözümlenmemesi durumunda hasta ya da yakını yasal olarak başvuru yapmak istediğinde başvurusu yazılı olarak alınır ve Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi hükümleri gereğince işlem yapılır.
• Öneri teşekkür ve şikayetlerinizi, hastanemiz içerisinde bulunan Hasta Hakları Birimi, dilek-öneri kutuları aracılığıyla yada web sayfamızda iletişim bölümü içerisinde yer alan Hasta Görüş ve Öneri Formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.