Bilgi İşlem
15 Mart 2024

Hastanedeki otomasyon sisteminin sürekliliğini, kontrolünü, ağ (network) sistemi yönetimini yapmakla görevli birimdir. Bilgi işlem birimi, Hastanenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

-Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak,
-Kullanıcıların HBYS ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmak,
-HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek,
-Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak,
-Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek,
-Hastanemizdeki sunucuların yönetimi,
-Sunucularda meydana gelen donanımsal veya işletim sistemi sorunlarının giderilmesi,
-Hastanemiz network altyapısının çalışır durumda tutulması ve gerekli müdahalelerin yapılması,
-Yeni network genişlemeleri için planların oluşturulması ve uygulanması,
-Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi,
-Hastanemizde kullanılanılmakta olan bilgisayarların donanım ve işletim siteminde oluşan problemlerin giderilmesi,
-Hastanemizdeki yazıcı ve barkod cihazlarında oluşan problemlerin giderilmesi.