TRSM
10 Ocak 2022

EREĞLİ TİCARET BORSASI

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

TRSM NEDİR ?

Ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko sosyal destek hizmeti veren, Hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, Gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan, Etkin ve ulaşılabilir bir hizmetin sunan merkezdir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

KONYA EREĞLİ DEVLET  HASTANESİ

WEB ADERESİ: http://ereglidh.saglik.gov.tr/

ADRES: Toros Mah. Şehit Metin Düzgün Cad. No:1-A  Ereğli/KONYA

TEL: +90.332 223 50 00
FAX: +90.332 223 50 19
E-MAİLl: konyadhs9.personel@saglik.gov.tr

KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN

YARARLANABİLİR  ?

 • Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (şizofreni, psikotik bozukluk tanısı alanlar),
 • Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’den hizmet alması uygun olan hastalar,
 • Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar,
 • Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak yapılan ev ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar,
 • Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar,
 • Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.

  TRSM İŞLEYİŞ BASAMAKLARI

 • Bilgilendirme v Hasta Kaydı
 • Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
 • Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir.
 • Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
 • Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.
 • Bu konularda internet, sosyal medya ve gazeteler aracılığıyla da bilgilendirme yapılmaktadır.

TRSM’lerde verilen hizmetler:

Hastayla ilk görüşme

Bazı merkezlerde her uzman (psikiyatrist, psikolog, s.h.u) hastayla ilk görüşmeyi kendi açısından değerlendirmek amacıyla ayrı ayrı yapmaktadır. Bazı merkezlerde ise hastaların epikrizlerinden bilgi alınmaktadır. Bazı merkezlerde ise her hastayı bir uzman görmekte ve ilgili konularda birbirlerine danışarak süreci devam ettirmektedirler.

Olgu Danışmanı seçilmesi ve bakım planı yapılması

TRSM ekibi içerisinden bir uzman ilk görüşmenin ardından hastanın olgu danışmanı olur ve her hastaya bir olgu danışmanı atanmak zorundadır. Olgu danışmanlığı hastanın her türlü sıkıntısında ona yardımcı olabilecek, bireysel danışmanlık ve terapisini üstlenebilecek bir uzman tarafından yapılır. Bu noktada uzmanlar alanları ile ilgili olarak yönlendirme ve birbirlerine hasta konsültasyonu sağlayabilmektedir. Olgu danışmanı ve ihtiyacı olan diğer uzmanlar ile birlikte hastaya 1 yıllık bakım planı yapılır. Bakım planı içerisinde hastanın her türlü psikosoyal ihtiyacı bulunur.

Hastaya olgu danışmanı atanmasının ve her konuda danışmanlığını üstlenmesinin amacı güven ilişkisinin sağlanması ve ilerleme yolunda tekrar bozulmamasıdır. Bilindiği gibi bu gruptaki hastaların güven ilişkisi kurmaları oldukça zordur.

Bakım planındaki hedeflerin uygulanması

Hastayla birlikte oluşturulan bakım planı için ödevler belirlenip uygulanmaya başlanır, hasta için uygun olan grup terapileri ve kurslara hastanın katılımı sağlanır ve kontrol edilir.

Ailelere Yönelik Psikoeğitimler

Hasta ailelerine hastalıklar, tedavi düzenliliği, TRSM’ye devam etmelerinin önemi, TRSM’de yapılanlar ile ilgili geri dönüt ve bilgilendirmeleri içeren psikoeğitimlerin zaman zaman yapılması gerekmektedir.

Sonuçlanma

Hastaların bakım planları içindeki hedeflere başarı ile ulaşıldıkça yeni hedefler belirlenir. Hastanın mümkün olan en iyi noktaya kadar gelebilmesi amaçlanır. Hedefler gerçekleştiğinde ya da gerçekleşmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığında hasta için TRSM hizmeti sonuçlanır.

Grup Terapileri

Özellikle sosyal beceri grup terapilerinin açılması ve hastaların günlük yaşama en hafif noktada da olsa katılımlarını sağlamayı öğretmek amaçlanmalıdır. Bunun yanında ihtiyaca göre homojen olarak çeşitli gruplar oluşturulabilmektedir. Grubun etkin çalışabilmesi için adapte olamayanların eleminasyonuna dikkat edilmelidir.

İlaç takibi

Uzman psikiyatristler, psikiyatri asistanları ve hemşireler birlikte hastanın ilaç kontrollerini ve düzenliliği yürütmeye çalışmaktadırlar.


Kurslar

Homojen gruplara ve zeka düzeylerine göre, yetiler, yetenekler ve becerilere göre gruplar açılabilmekte ve işin uzmanları davet edilip kurslar verdirilebilmektedir. Kurs açma konusunda her hangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Açılan bazı kurslardan örnekler: Takı tasarımı, El becerisi kursları, sosyallik, Müzik etkinlikleri, resim, keçe sanatı vb. Burada dikkat edilmesi gereken hastaların organizatör olabileceği, onların bilgi ve becerileri doğrultusunda kurslar ve etkinliklerde kendi işlerini yapmalarıdır. Şimdiye kadar genelde hastaların topluma entegresi üzerine uğraşılmıştır ve uğraşılmaktadır. TRSM’nin en önemli amaçlarından biri olan ve göz ardı edilen toplumun hasta grupları ile entegrasyonu kısmına ağırlık verilebilir. TRSM’lerin nihai amacı da budur.


 • IMG_1717.JPG
 • IMG_1639.JPG
 • IMG_1646.JPG
 • IMG_1648.JPG
 • IMG_1649.JPG
 • IMG_1656.JPG
 • IMG_1659.JPG
 • IMG_1660.JPG
 • IMG_1666.JPG
 • IMG_1689.JPG
 • IMG_1721.JPG
 • IMG_1731.JPG
 • IMG_1743.JPG
 • IMG_1752.JPG
 • IMG_1759.JPG
 • IMG_1799.JPG
 • IMG_1804.JPG