Odyometri Birimi
15 Mart 2024

Odyometri, odyolojinin bir dalıdır ve eşikleri ve farklı frekansları içeren ses yoğunluğu ve perdesindeki değişiklikler ve tonal saflık için işitme keskinliğini ölçme bilimidir. Odyometri; işitmenin ölçülmesini ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testine verilen isimdir. İşitme ile ilgili test ve ölçümleri kapsar.