Kalite Direktörlüğü
19 Nisan 2022

GÖREV AMACI: Kalite Yönetim Direktörü;

Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI:: Sağlık Bakanlığınca belirlenen Sağlıkta Kalite Standartlarının (SKS) hastane içerisinde uygulanmasını sağlayan, bölüm sorumluları ile birlikte hastane kalite sistemini sürekli geliştirmekle ve kalite çalışmalarını koordine etmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir

YETKİLER:

 • 1-Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
 • 2-SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • 3-Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • 4-Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
 • 5-Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • 6-Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • 7-Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları anket uygulamaları, anket sonuçları değerlendirmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir.
 • 8-SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
 • 9-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • 10-SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • 11-Bölüm hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirir.
 • 12-SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin çalışmalarına katılır.
 • 13- Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.
 • 14-Hedeflere ilişkin öz değerlendirmelere katılır.
 • 15-Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.