İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
05 Haziran 2023

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Vekili

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Selim ORUÇ
Doğum Yeri ve Yılı:Ereğli - 1984
Unvanı:
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı (Vekaleten)
Yabancı Dili:
İngilizce
Medeni Durumu:
Evli