İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
20 Nisan 2022

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü - Bülent ERSÜLLÜ

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Bülent ERSÜLLÜ
Doğum Yeri ve Yılı:Ereğli - 1966
Unvanı:
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Yabancı Dili:
İngilizce
Medeni Durumu:
Evli