İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları
20 Nisan 2022

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı -Selim ORUÇ

KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Selim ORUÇ
Doğum Yeri ve Yılı:Ereğli - 1984
Unvanı:
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Yabancı Dili:
İngilizce
Medeni Durumu:
Evli