Yoğun Bakım 2. Basamak
15 Mart 2024

Yoğun bakım, sürekli gözetim altında tutulması gereken hastalara her türlü tıbbi yardımı anında uygulama olanağı veren bakım ve tedavi yeridir. Hastanelerde sürekli olarak hekim ve hemşire gözetimi altında tutulması gereken hastaların yatırıldığı bölümlere de yoğun bakım ünitesi denir. 
Hastalar cerrahi, hastalık, ağrı, yara, politravma, travma, kemik kırığı, yanık, kanama, iç hastalıkları, toksin maruziyet, zehirlenme, yaralanma, sepsis, boğulma, asfiksi, psikolojik travma, koma gibi nedenlerle yoğun bakımda yatarlar.
2.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
1-Detaylı ve nitelikli gözlem yapabilen, yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastaların yüksek kalitede bakım ve tedavisinin yapıldığı ünitelerdir.
2-Yoğun bakım hizmetlerinin verildiği, teknik ve personel bakımından donanımlı hastane birimleridir.
3-Buralara ancak birinci dereceden akrabalardan biri günde bir kere çok kısa bir süre hastayla görüştürülür, çocuklar içeri alınmaz. Hastalara yemek getirmek yasaktır. Girişten önce ve sonra eller yıkanır, gerekirse ziyaretçiler maske takmak zorundadır. Yoğun bakım üniteleri refakatçi kabul etmezler.
4-Hastanemiz 2. Basamak yoğun bakım ünitemizde 13 yatak bulunmaktadır.