Endoskopi-Kolonoskopi
08 Haziran 2023

ENDOSKOPİ NEDİR?
 Endoskopi ‘endoskop’ adı verilen, ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir aletle insan vücudundaki yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği içi boş olan doku ve organları inceleme yönteminin genel adıdır. 
Endoskopi hasta kabulü;
Polikliniklerden ve servislerden tanı, tedavi ve teşhis amaçlı gönderilen hastaya ünitemizde randevu oluşturularak yapılması gerekenler anlatılır. 
Endoskopideki genel amaç;
 Yemek borusunda, mide içerisinde ve kalın bağırsakta yara, polip veya tümör gibi patolojik bulguların tespit edilmesi için yapılan görüntüleme sistemidir.  Endoskopi uygulanan bölgeye göre farklı şekillerde adlandırılır. Bunlardan 3 tanesi; 
GASTROSKOPİ
KOLONOSKOPİ
SİGMOİDOSKOPİ
GASTROSKOPİ  (ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ)
Esnek ve üzerinde video kamera olan cihaz ile ağız yolundan girerek, yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağın görsel olarak incelenmesi için yapılan işleme denir. Hasta ağrı hissetmez. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda tanı için biyopsi alınabilir.


Gastroskopi nasıl yapılır?
 Randevusu oluşturulmuş ve işlem öncesi en az 8 saat aç kalmış hastaya sedoaneljezi altında işlem yapılır.
KOLONOSKOPİ (ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ)
Uzun, esnek ve üzerinde video kamera olan cihazının makattan girilmesiyle bütün kalın bağırsağın görüntüleme işlemidir. 
Kolonoskopi nasıl yapılır?
  Randevusu oluşturulan ve bağırsak temizliği yapılıp hazırlık süreci tamamlanan hastaya sedoaneljezi altında kolonoskopi işlemi yapılır. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda tanı için biyopsi alınabilir.
SİGMOİDOSKOPİ 
Esnek ve üzerinde video kamera olan cihaz ile kalın bağırsağın en son kısmı olan sigmoid kolon ve rektumun içini örten tabakanın tamamının görsel yolla inceleme yöntemidir. 
Sigmoidoskopi nasıl yapılır?
 Randevusu oluşturulan ve sigmoid kolon temizliği yapılan hastaya sedoaneljezi altında sigmoidoskopi işlemi yapılır. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda tanı için biyopsi alınabilir.