Diyaliz Birimi
15 Mart 2024

Diyaliz, böbrekleri yeterince çalışmayan kişiler için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Böbrekleri çalışmayan kişiler, kanlarında biriken atıkları, fazla su ve mineralleri vücuttan dışarı atamazlar. Diyaliz, bu hastalar için böbreğin yerine bu fonksiyonu yerine getiren yapay bir sistemdir. Türkiye nüfusunun yaklaşık % 15,7’sinin kronik böbrek hastalığına sahiptir. 
Diyaliz Nedir?
Böbreklerin en önemli işlevlerinden biri vücutta çeşitli sebeplerle oluşan atıkları ve toksinleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Bunun yanı sıra su ve mineral dengesinin sağlanması görevini de görür. Atıkları, fazla su ve minerali idrar olarak vücuttan dışarı atar. Böbrekleri uygun ve yeterli bir şekilde çalışmayan kişilerde ise bu işlevler yerine getirilemez. Dışarı atılamayan atık ve mineraller vücutta birikmeye başlar. Bu hastalar için yapılabilecek en uygun tedavi diyaliz tedavisidir. Çünkü diyaliz, böbreğin doğal fonksiyonunu yerine getiren yapay bir sistemdir. Böbreğin yerine boşaltım işlemini gerçekleştirdiği için “renal replasman tedavisi” olarak da adlandırılır.

Böbreklerin görevi yalnızca boşaltım ile sınırlı değildir. Böbreklerin önemli hormon ve maddeleri salgılama işlevleri de vardır. Böbrekler eritropoietin ve renin gibi hormonları salgılar. D vitaminin aktifleşmesinde rol alır. Kronik böbrek hastalığı durumunda böbreğin bu işlevi de yerine getirilemez. Ancak diyaliz her ne kadar renal replasman tedavisi olarak adlandırılsa da böbreğin salgılama görevini yerine getiremez.
Hemodiyaliz
En sık yapılan diyaliz yöntemi hemodiyalizdir. Atıkları ve fazla suyu vücuttan uzaklaştırmak için “hemodiyalizör” denen yapay cihaz kullanılır. Kan vücuttan hemodiyalizöre girer, hemodiyalizör kanı filtreledikten sonra vücuda geri verilir. Hemodiyalizör cihazı ile vücut arasında bu kan akışını sağlayabilmek için vasküler girişe ihtiyaç duyulur. 
Diyaliz Nasıl Yapılır?
Diyaliz makineleri, kanı temizlemek için diyalizat adındaki özel bir sıvıdan ve bir dizi membrandan oluşur. Diyaliz hastasının kanındaki atık maddeler, membranlardan geçirilerek filtrelenir. Atık maddeler diyalizat sıvısına geçer. Atık maddeleri içine alan diyalizat sıvısı diyaliz makinesinden dışarı pompalanırken filtre edilen kan hastanın vücuduna geri verilir. Diyaliz ağrılı bir işlem değildir ancak işlem süresince hastada baş dönmesi ve kas krampları olabilir. Diyaliz sonrası yan etkiler hipotansiyon, kas krampları, pıhtı oluşması, enfeksiyon, kilo alımı ve kaşıntı olarak sıralanabilir.
Hastanemizde diyaliz ünitesinde 15 adet diyaliz cihazı bulunmaktadır.