Yoğun Bakım 3. Basamak
15 Mart 2024

Yoğun bakım, sürekli gözetim altında tutulması gereken hastalara her türlü tıbbi yardımı anında uygulama olanağı veren bakım ve tedavi yeridir.Hastanelerde sürekli olarak hekim ve hemşire gözetimi altında tutulması gereken hastaların yatırıldığı bölümlere de yoğun bakım ünitesi denir. 
Hastalar cerrahi, hastalık, ağrı, yara, politravma, travma, kemik kırığı, yanık, kanama, iç hastalıkları, toksin maruziyet, zehirlenme, yaralanma, sepsis, boğulma, asfiksi, psikolojik travma, koma gibi nedenlerle yoğun bakımda yatarlar.
3.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
1-Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu işlev bozukluğu veya yetmezliği gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen, 24 saat doktor denetim ve gözetimi olan ünitelerdir.
2-Yoğun bakım hizmetlerinin verildiği, teknik ve personel bakımından donanımlı hastane birimleridir.
3-Yoğun bakıma ancak birinci dereceden akrabalardan biri günde bir kere çok kısa bir süre hastayla görüştürülür, çocuklar içeri alınmaz. Hastalara yemek getirmek yasaktır. Girişten önce ve sonra eller yıkanır, gerekirse ziyaretçiler maske takmak zorundadır. Yoğun bakım üniteleri refakatçi kabul etmezler.
4-Hastanemiz 3. Basamak yoğun bakım ünitemizde 20 yatak bulunmaktadır.